Regulamin Sklepu Internetowego

§1. Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Mieszko Bulik.
  2. Sklep Internetowy MieszkoBulikTraining prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych takich jak: ebooki oraz szkolenia i kursy treningowe, które przedstawione na witrynie www.MieszkoBulikTraining.com
  3. Sklep przyjmuje zamówienia z terenu Polski oraz z zagranicy.

§1. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy MieszkoBulikTraining przyjmuje zamówienia składane:

1. poprzez formularz zamówienia elektronicznego na stronie www.MieszkoBulikTraining.com

-poczt ą elektroniczną e – m a i l : i n f o @ MieszkoBulikTraining.com

-telefonicznie nr: +48 606 374 396

2. Zamówienia składane telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z wyjątkiem dni świątecznych.

3. Zamówienia elektroniczne składane na formularzu na stronie www.MieszkoBulikTraining.com są przyjmowane 24 godziny na dobę.

4. Do złożenia zamówienia elektronicznego nie jest wymagane założenie konta. Konto może jednak założyć każdy Klient, który posiada aktywny adres e- mail. Konto zakładane jest automatycznie dla Klienta dokonującego zamówienie po raz pierwszy w momencie, gdy Klient złoży chęć zakupienia towarów w koszyku.

5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie prawidłowych danych (pola oznaczone gwiazdką). Podanie przez Klienta poprawnego adresu e-mail warunkuje wysłanie na ten adres pocztą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy na odległość.

6. Klient powinien otrzymać potwierdzenie zamówienia natychmiast po złożeniu zamówienia.

7. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

8. Klient może sprawdzać aktualny przebieg realizacji zamówienia na swoim koncie po zalogowaniu się do Sklepu. W przypadku składania kolejnych zamówień dane adresowe Klienta są pobierane z ustawień jego konta.

9. MieszkoBulikTraining w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

§3. Warunki sprzedaży

1.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.

2. MieszkoBulikTraining zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach księgarni.

3. Klient akceptując postanowienia niniejszego regulaminu wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT lub paragonu do każdego złożonego przez siebie zamówienia i po skompletowaniu towaru.

4. Klient ma prawo wyboru formy płatności. Klient może uregulować należność: (za zaliczeniem pocztowym), przelewem elektronicznym (e- przelewem) lub kartą płatniczą w systemie firmy STRIPE, przekazem pocztowym lub przelewem na konto.

5. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-18.00.

6. Zamówienia płatne przelewem elektronicznym oraz kartą płatniczą są przekazywane do realizacji do 24h. Zamówienia płatne przelewem/przekazem są przekazywane do realizacji po wpływie należności na konto Mieszko Bulik, albo po otrzymaniu pocztą elektroniczną dokumentu potwierdzenia przelewu/ przekazu.

7. W przypadku, gdy Klient wybierze w zamówieniu opcję płatności przelewem/przekazem, a nie ureguluje należności w ciągu 14 dni, licząc od daty przyjęcia zamówienia oraz nie przedłuży terminu płatności drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

§4. Czas realizacji i koszty wysyłki

1. Czas realizacji zamówienia złożonego do godz. 12.00 z wynosi maksymalnie 3 dni robocze.

§5. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania produktu.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować MieszkoBulikTraining o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy będącym integralną częścią regulaminu.

4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy MieszkoBulikTraining zwróci Klientowi kwotę obejmującą cenę produktu.

6. Zwrot należności za zwrócony towar zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zaproponował inne rozwiązanie.

§6. Zasady sprzedaży plików cyfrowych

1. Sposób składania zamówienia Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu ebooka. W przypadku zakupu ebooka, towar udostępniany jest na koncie Klienta w Sklepie Internetowym MieszkoBulikTraining oraz w przypadku płatności elektronicznej na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia. Na stronie produktowej każdego ebooka Sklep Internetowy MieszkoBulikTraining zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany. Każdy ebook zakupiony w Sklepie Internetowym MieszkoBulikTraining można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.

2. Warunki realizacji zamówienia Zamówienie zawierające ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sklep Internetowy MieszkoBulikTraining prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:

• potwierdzenie otrzymania płatności;

• informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep Internetowy MieszkoBulikTraining poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep Internetowy MieszkoBulikTraining dokona zwrotu wpłaconych środków.

3. Odstąpienie od umowy Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego MieszkoBulikTraining. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4. Zasady korzystania z ebooków i plików MP3 Zakupione i opłacone ebooki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym MieszkoBulikTraining w zakładce „Moje Konto”, w części „Moje pliki do pobrania”. Dla klientów dokonających zakup plików elektronicznych bez logowania będą one dostępne na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia. W celu pobrania ebooka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik. W przypadku ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, lista plików będzie zawarta w pliku .zip. Zaleca się zapisywanie ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych w sklepie MieszkoBulikTraining, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci. Wszystkie ebooki oferowane przez Sklep Internetowy MieszkoBulikTraining są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji. Klient ma prawo korzystać z ebooków i wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

• rozpowszechniania ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;

• utrwalania lub zwielokrotniania ebooków w celu ich rozpowszechniania;

• komercyjnego wykorzystywania ebooków w jakikolwiek sposób. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

5. Reklamacje Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu Internetowego MieszkoBulikTraining,

w szczególności w przypadku, gdy:

• zakupiony ebook okaże się uszkodzony;

• w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

• Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§7. Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że produkt jest niepełnowartościowy.

2. Sklep rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego produktu.

§8. Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy MieszkoBulikTraining jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru zgodnie z art. 556 i następne ustawy Kodeksu Cywilnego

(tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121).

2. Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2020 roku.